तोखा बिस्काः जात्राया थःगु हे मौलिकपन

 २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १८:१२   | सुबिन्द्र श्रेष्ठ

सुविन्द्र श्रेष्ठ |विक्रम संवतया न्हूगु दँया आगमनलिसें पौराणिक, धार्मिक साँस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्रचीन नगरी तोखाय् बिस्काः नखः न्ह्याइ । तोखाया धार्मिक तिर्थस्थल सपनतिर्थ मेलाया लिसें प्यन्हू तक तसकं न्हयाइपुक बिस्काः नखः तोखावासीपिन्स हना वयाच्वंगु दु । तोखाया विशेष पर्व कथं थ्व नखः यात कायेगु याः ।

मौलिक व परम्परागत बाजागाजाया लिसें भाइचारा व सदभाव व सभ्यकथं तसकं न्ह्याइपुक तोखा नगरी छगुलिं संगीतमय जुइक थ्व नखः हनेगु याइ । थ्व जात्रायात तोखावासीया एकताया प्रतीक कथं नं कायेछिं । तोखाया बिस्काः नखःयात येँया बिस्काः नखः कथं नं कायेगु याः । यद्यपि माक्वः प्रचार प्रसारया कमिं यानाः जनमानसय् थ्व जात्रा वा नखःया प्रचार व प्रसिद्धि गुलि जुइमाःगु खः उलि जुया च्वंगु खनेमदु ।

थःगु बिस्कं मौलिकता कयेच्याना नं नेवाः बस्ती तोखा व तोखाया नखःचखःयात तोखावासीया न्ह्यःने हे नं म्हसिका बिइमाःगु थौंया खायुगु सत्ययात आत्मसात यानाः छुं दँ न्ह्यःनिसें थनया स्थानीयवासीपिनि जागरुकता व उत्साहं यानाः आः सशक्त रुपं पलाः न्ह्याकाच्वंगुयात धाःसा च्वछाये बहः जु । न्हापालिपा स्वयां व हे प्रयासया लिच्वं तोखाया जात्रापात्रा स्वयेत थी थी थासं जात्राप्रेमीत वयेगु यानाहःगु बांलागु खँ खत ।

सपनतिर्थ मेलाया शुरुवात व किंवदन्ती

किंवदन्ती कथं सत्य युगय् छम्ह राजा सत्यवन्तया न्ह्यम्ह म्ह्याय् दुगु जुयाच्वन । खुम्ह म्ह्याय्यात बांलागु कुलय् राजकुमारपिं नाप इहिपा याना बिल तर छम्ह म्ह्याय् सत्यकेशरीयात गरीब व असहाय्या लिसें अपांग व महारोगी नाप इहिपा याना ब्यूगु जुयाच्वन । खुम्ह म्ह्याय्यात माक्व क्वसः नं बिल तर सत्यकेशरीयात अज्यागु छुं मबिउगु जुयाच्वन ।

अय्नं मां बौया अज्यागु ज्यायात छुं कुं मखिसें थःगु मिसा धर्म पूवंकाः मां अबुया बचनयात शिरोपर यानाः थः व हे महारोगी भाःत नापं जीवन ह्वना च्वन । छन्हु नयेत्वनेत तकं छु याये गथे याये जुयाः फ्वं वनेगु झ्वलय् श्री सपनतिर्थ देगःया न्हयःने सिद्धपूखुया पाटीइ थ्यन । अपांगम्ह भाःतयात अन हे तयाः थः बस्ती दुने फ्वं वन ।

व हे इलय् सिद्धपुखुलिइ सा जः वःपिं जवाःपिन्सं कीचात लाना हयाः ल्हाः तुतिइ लिकया व हे पुखुलिइ वांछ्वइगु अले व कीचात न्हापा गथे खः अथे हे ल्हाः तुइि तकं दुम्ह सवल जुया ब्वया वनिगु खन । थ्व स्वयाच्वम्ह उम्ह अपांगम्ह सत्यकेशरीया भाःत नं थःगु अशक्त म्हगःयात पुखुलिइ थुनेवं तन्दुरुस्त जुइगु जकं खःला धकाः बिचाः यात ।

ताः ई तक मनय् लूगु अन्तरद्वन्द धुंकाः व हे साः जःवापिन्त थःत नं पुखुलिइ तक यंकाः बिइत इनाप यात । तर इमिसं वयागु खँय् वास्ता मयाः । मफू मफू थःहे ग्वतुलाः पुखुलिइ कुहाँ वन । धात्थें तसकं अजू चायाकथं उम्ह मनूया महारोगी ल्वय्या लिसें सवलांग जुया खुसिं थहाँ वल । थ्व खनाः सा जःवापिंन्सं हल्लाखल्ला यात सकलें मनूत म्वः म्वः वया स्वः वल ।

उगु हे इलय् कलाःम्ह सत्यकेशरी नं थ्यंक वल । थः भाःतयात मालेगु कुतः जुल तर पलख न्ह्यः असहाय् अपांगम्ह भाःत निरोगी जुया सवलांग जुगुलिं म्हसिके मफुत । लिपा भाःतम्ह हे कलाःयात जि हे छिमि भाःत खः धकाः धासेंलिं मेपिन्सं नं अन जुगु फुक्कं खँ कनेवं कलाम्ह पत्या यात ।

सकलें थज्यागु सिद्धं जाःगु पुखूया महिमा खनाः लय्ताल । थ्व हे खँ बय्बय् जुयाः सपनतिर्थया महिमा अप्वःया वन । उकिया हे लिच्वः कथं थौं तक नं अन थाय्थासं मनूत वयाः म्वः ल्हुइगु याः । अथेहे मस्तय्त नं अनं मां अबुपिन्सं बुया हयाः लखय् थुनीगु दृश्य् थौं तक नं झीसँ खंका च्वनागगु दु । थथे उम्ह महारोगी जुम्ह सत्यकेशरीया भाःतया ल्वय् क्वलागु न्हि हे खाइसंल्हु कुन्हु खः । उकिं हे थ्व न्हि कुन्हु थौं तक नं उगु सपनतिर्थय् मेला जुयाच्वंगु खः ।

बिस्काः नखः हनेगु न्हि

बैशाख १ गते निसें विधिवत रुपं तोखाय् बिस्काः नखः शुरु जुइ । १ गते निसें ४ गते तक मौलिक परम्पराकथं तोखाया लकस पूर्णरुपं संगीतमय् जुइ । १ गते हे ऐतिहासिक धार्मिक तिर्थस्थल सपनतिर्थय् च्वम्ह सपनविनायक देगलय् व सिद्धपुखुलिइ तःधंगु मेला जुइ ।

Photo: Subindra Shrestha

थथे मेला यायेत आपालं तयारी नं यायेमाः । दकलय् न्हापां सपनतिर्थय् च्वंगु पुखूया लः कुनेगु याइ । थ्व मेला जुइगु न्हिसिबें प्यन्हु न्ह्यः याइगु खः । थथे पुखुलिइ लः जायेकेत यायेगु तयारीयात बहः पनेगु धाइ । बहः पने ज्या क्वचाये धुंकाः अन सुनानं थिइ मज्यू धाइ । अन झंगःपंछि त वया पुखुलिइ वनि धकाः पाः तकं च्वनेगु याइ । थथे पुखू सुचुकुचु ज्याये गुहाली याःपिन्त द्यः खलपाखें छुस्यामुस्या नं नकी ।

अथेहे चैत्रया दकलय् लिपांगु न्हि कुन्हु बहनी सपनविनायक गणेद्यः व चण्डेश्वरी भगवतीयात खतय् विराजमान याकाः बाजागाजाया लिसें मुस्याप्वाः च्याकाः नापं निम्ह द्यःयात नगर चाःहिकाः सपनविनायक गणेद्यःयात सपनतिर्थय् अले चण्डेश्वरी भगवतीयात चण्डेश्वरी प्रांगणय् हे यंकाः खः दिकातइ । सकलें अन हे द्यःयाथाय् चा च्वना देवदेवीया आराधना यानाच्वनी ।

अथेहे चान्हय् मसानकाली द्यःछेँय्पाखें नवदुर्गाया मूर्तियात जाली खतय् तयाः तोखाया मू मू चोकय् चाःहिकाः नगर परिक्रमा लिपा देगःया पूर्वपाखेया ज्यापू मसानघाटय् खः दिका मूर्तियात देगः दुने विराजमान याइ । गणेश, कोथु गणेश, महाद्यः, सरस्वतीया मूर्तियात नं थःथःगु देगःया प्रांगणय् तया बांलाकेगु याइ ।

अथेहे सनिलय् तपलाछी च्वंम्ह लिंगेश्वर महाद्यःया प्रतीकय् च्वंम्ह यसिँलय् हलपटा(विश्वध्वज) ब्वयेकेगु याइ । अले जात्रा शुरु जुइ ।
बैशाखया १ गते न्हूगु विक्रम संवतया न्हापांगु न्हि कथं सपनतिर्थय् मेला शुरु जुइ । सपनतिर्थय् च्वंगु सिद्धपुखुलिइ मेला स्ववइपिंया लिसें म्वःल्हुइपिं नं वयेगु शुरु जुइ ।

Photo: Subindra Shrestha

थ्वकुन्हु हे न्हिनय् भख्यलय् च्वंम्ह पिगंद्यः (मसानकाली द्यः) थाय् विशेष महायज्ञ याइ । आजाजु पाखें देवीयात बँय् सइगु १०८ ताजिया अन्न, बुवः, म्वाःपिं छज्वः बखुं, छज्वः सर्प व हाकुम्ह दुगुयात ह्वानाह्वाना च्यागु मिइ होमया विधिकथं क्वफाइसें पुजा याइ । थ्व पुजा न्हिनसिया २ बजे शुरु जुइ ।

उखे न्हिच्छि सपनतिर्थय् तयातःगु सपनविनायक गणेद्यःयात सनिलय् खतय् तयाः हाकनं नगरय् हइ । नासल पाचाय् च्वंगु पाटी छघौ तक पुजा फयेगु नितिं तयाः फल्चा गुथिपाखें समयबजि इनेगु ज्या याइ । अले हाकनं खःयात नगर परिक्रमा याकाः चण्डेश्वरी भगवतीया प्रांगणय् यंकाः निगुलिं खः यात अन हे थ्यंकेगु तालमेल मिलेयाइ ।

चण्डेश्वरी परिसरय् चण्डेश्वरी देवीयात मह्रःजा नके धुंकाः खःयात हाकनं नाय् बाजागाजाया लिसें नगर परिक्रमा याकी । थथे नगर परिक्रमा याकिगु इलय् निम्ह द्यः खः नापनापं हे दइ । सनिलय् चण्डेश्वरी देवीया खःयात थलाग त्वालय् व सपनविनायकयात यलाग त्वालय् यंकाः व दिनया जात्रा समापन जुइ । थबलय् नं चच्छि अन भजनकृतनया ज्या जुइ ।

बैशाख २ गते सुथय् ७ बजेनिसें हे मूल खलःया न्याम्ह मध्येय् स्वम्हसिगु छेँय् पाखें थ्वँ म्हयेगु यानाः भैलद्यः रुपी सिजःया तग्वःगु टेपय् तयाः तोखा चाःहिका मसानकाली द्यःयाथाय् थ्यनेवं अन नं मह्रःजा नकी ।

भैल द्यः….. Photo: Subindra Shrestha

बिस्काः जात्राया शुरुवात कथं सपनविनायक व चण्डेश्वरी भगवतीया खःयात न्ह्यःने न्ह्याकेवं देवी मध्ये मू द्यः कथं नालातःम्ह नवदुर्गा मसानकालीया खःनं ल्यू ल्यू न्ह्याकी । बाजागाजाया लिसं सिन्दुर जात्राया नितिं भक्तजनपिनिगु लस्कर मुनेगु याइ सकसिनं सिन्दुर जात्राया नितिं अबिर, ताय् सुकुन्दा व पुजाया हलंज्वलं ज्वना सिन्दर जात्राय् सहभागी जुइ । बाजागाजाया लिसें सुथय् खःयात नगर परिक्रमा याकी ।

मसानकालीया खःयात भुतख्यलय् यंकाः दिका तइ । कोथु गणेशया पुजा धुंकाः मसानकाली नवदुर्गा देवीया पुजा यायेत पुजारी नं वइ अले पाटीया गुथियारपिं पाखें विशेष पुजा याना भ्याःचा बलि बियाः समयबजि इनी । नापनापं कोथु गणेश व मसानकालीया खःयात हाकनं तोखा नगरी चाःहिकाः हासल त्वालय् विशेष पुजा फइ ।

थ्व नापनापं हे मसानकाली व कोथु गणेशया खःयात थलाग त्वालय् दिकातइ । गणेद्यःया खः नं मह्रःजा नकाः नगर परिक्रमा लिपा थलाग त्वालय् हयाः दिकी । अथेहे महाद्यः व सरस्वतीया खः नं नगर परिक्रमा मयासें थलाग त्वालय् हयाः दिके हइ । खः थलाग त्वालय् दिकेगु क्रम न्हिनय् तक करीब क्वचाइ ।

सिन्दुर जात्रा

न्हिनय् सिन्दुर जात्राया दक्वं खलः पुचः गुथि तथा संघसंस्थां थःथःगु बाजागाजाया लिसें सिन्दुर जात्राया नितिं सकतां ज्वलं ज्वना झ्वः छुइ । ३ बजे पाखे सरकारी पुजा लिसें खःयात नगर परिक्रमा याइ ।

Sindur Jartra…. Photo: Subindra Shrestha

सरकारी पुजाय् तोखाया जीवित देवी गणेश व कुमारीं दक्वं खःयात चाहुले धुनेवं खःयात ल्हवनाः झ्वलिकं खः तयाः भब्य रुपं सिन्दर जात्रा याइ । सनिलय् दक्वं खःयात थनेलाछी ह्याउँगु स्यउचां बँ थिला तथाय् दिके हइ । थ्व २,३ व ४ गतेया सिन्दरु जात्राया झ्वलय् तोखाय् दुगु सकतां मौलिक बाजागाजाया सहभागिता दइ ।

सनिलया जात्रा व याँ प्याखं

Yaa: Pyakhan….. Photo: Subindra Shretha

बहनी अथेहे ९ बजेपाखे दाफा खलः व भजन खलः सकलें न्ह्यगु खःया न्ह्यःने च्वना भजनमण्डलीपिन्स भजनकृतन याइ । अथेहे मत्च्या जात्राया नितिं गुथिया पुचः व स्थानीयवासीपिं भेला जुइ ।

Naga pyakhan

थ्व दिन कुन्हु इन्द्रायणी दाफा खलः याँ प्याखं मौलिक लोक नृत्य क्यनेया नितिं यलाग त्वालय् नाथेश्वरी देगलय् पुजाआजा यानाः थनेलाछी दबलीइ बहनी ९ बजे पाखे बैधिक याँ प्याखं क्यनी । थ्व याँ प्याखंयात विशुद्ध तोखाया मौलिक म्येमाः हना प्याखं कथं कायेगु याः ।

याँ प्याखं, माकः प्याखं, मयुर प्याखं, नाग प्याखं लगायत विविध बैधिक प्याखंत क्यनेगु याइ । थ्व प्याखं हुइकिगु इलय् बाजाया ताल व लय्या आधारय् प्याखं हुलेगु याइगु खः । थ्व प्याखं मुक्कं मनोरञ्जनात्मक जक मखसें सन्देशमुलक, रोमान्चक व आनन्दमय् खयानं थ्व प्याखं हुलेगु तसकं थाकुगु विषय खः धाइ ।

बैशाख ३ गते

थ्व न्हि कुन्हु बिस्काः नखःया विशेष न्हि कथं कायेगु याना तःगु दु । थ्व न्हि कुन्हु नारायण पुखुलिइ खःयात म्वः ल्हुकिगु याइ । सुथय् ७ बजेपाखे थनेलाछीइ खःयात ल्ह्वनाः हासल त्वालय् तयेहइ । उखे यसिँ खलःपिं सकलें मुनाः हलपटालय् च्वंगु विशेष तिसा लिकायेगु ज्या याइ । नाय्खिँ बाजाया लिसें चण्डेश्वरीया बिशेष जात्रा क्वचाःइ ।

Photo : Subindra Shrestha

न्हिनय् १२ बजे पाखे दक्वं द्यः खः छथाय् हे तये हइ । अले न्हिनसिया ३ बजे पाखे सिन्दुजात्रा व बाजागाजाया लिसें न्यागू खःयात झ्वलिक तयाः नारायण पुखुलिइ म्वःल्हुका मसानकाली मन्दिरया परिसरय् चाःहिकाः हाकनं पुखूया लँपु जुया नगर परिक्रमा यायेगु झ्वलय् मसानकाली व कोथु गणेशं लँ पनेगु याइ गुकिइ मेम्ह गणेद्यःया नं साथ दइ ।

चण्डेश्वरी व सपनविनायक द्यः खलःपिं छगू पुचः जुइसा मसानकाली, कोथु गणेश व गणेश मेगु पुचः कथं विभाजन जुइ । थथे लँपु पनेगु ज्या कोनेलाछी नं जुइ । थथे न्यागू खःयात पुखुलिइ म्वःल्हुकेगु धइगु द्यःया तिसा मालेगुया प्रतीक खः धकाः धायेगु जनविश्वास दु ।
सनिलय् द्यःखः दक्वं कोनेलाछी दिकेगु याइ । बहनी हाकनं मत्या जात्राया लिसें याँ प्याखं क्यनेगु याइ ।

बैशाख ४ गते लिपांगु न्हि

सुथनिसें खः दक्वं दे चाःहिकालि गःछेँ त्वालय् दिके हइ । मसानकाली द्यः धाःसा थःगु खलः पुचःया छेँ छेँ वनाः बाली म्ह वनी । न्हिनय् २ बजे तक दुने सकतां ज्या क्वचायेका मसाकाली या खःयात दिकेगु याइ । सनिलय् ४।३० पाखे जात्राया तयारीया नितिं सरकारी पुजा यानाः द्यः खः न्ह्याकी । दक्वः खःया बस लाया हे यंकेगु व्यवस्था याइ ।

कोनेलाछी थ्यंका विधिवित समापन यानाः खःयात हाकनं थनेलाछीं हया यसिँयात नियम पूर्वक चाहुली । अन लिपा द्यः खः कायेत थःथःगु बाजागाजा ज्वना द्यः का वइ । थथे द्यः काः वयेगु इलय् सुकुन्दा न्ह्यःने तयाः सकलें द्यः पिन्त विधिवत पुजायात थःथःगु थासय् विराजमान याक यंकी । थ्व इलय् उखे वंसा सिमाया ह्वांगले थुखे वंसा सिमाया ह्वांगले धकाः विशेष पर्व म्ये हालेगु चलन दु ।

बैशाख ५ गते लिसपुजा

जात्रा समापन जूगु संकेत कथं पाहाँचह्रे बले थंगु थनेलाछी च्वंगु यसिँ क्वथली । अले विधिवत रुपं थुगु दँया जात्रा क्वचाःगु कथं गुभाय् द्यः (बज्रयोगिनी) याथाय् सिन्दुर जात्राया इलय् सहभागी दक्वं खलः,पुचः गुथि, संघसंस्थापिं वनाः पुजा यानाः भ्वय् नयाः तोखा नगर परिक्रमा याइ ।

भाय् हिउम्ह रेखा शाक्य

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १८:१२

तपाईको प्रतिक्रिया