घ्य चाकु संल्हुया महिमा

 १ माघ २०७६, बुधबार ०५:५७   | सुबिन्द्र श्रेष्ठ

न्यूज अफ टोखा : दच्छि यंकं थी थी नखःचखः हनेगु झ्वलय् झी नेवाःतय्सं तिथिकालं जक नखः न्यायेका वयागु मखसें गति वा सौर्यमाप कथं नं झीसँ नखः न्यायेका वयाच्वना । अथे धइगु मूलरुपं दच्छिया झिनिक्वः वइगु संल्हु खः । विक्रम संवतया छगू महिना जुइवं मेगु महिना शुरु जुइगुयात संल्हु धकाः नखः न्यायेका वयाच्वनागु दुसां झीगु न्ह्यःने विशेष यानाः खाइसन्हुं व घ्यःचाकु संल्हुयात विशेष महत्व बियाः न्यायेका वयाच्वनागु दु । गुगुयात बैशाख सन्हुं व माघ संल्हु नं धायेगु याः ।

न्हि ताःहाकः जुयाः चा चिहाकः जुइगु न्हि शुरु जुइगु व सूर्य मकर राशीइ दुहां वनीगु थुगु संल्हुयात घ्य चाकु संल्हु धाइगु खः । घ्यः चाकु संल्हु झीसँ थ्व कारणं नं हनावयाच्वनाकि थुकिं आयु आरोग्य व बुद्धियात बृद्धि याइ । व ल्याखं घ्यः चाकुयात विशेष थाय् बिया वयाच्वना । थ्व कुन्हु दक्व धइथें नेवाःतय्सं घ्यः चाकु नइ । घ्यः चाकु नयेगु धैगु झीगु म्हय् मगाना वनाच्वंगु शक्तियात जायेकेगु यानाः थः बल्लाकेगु भाव खः ।

घ्यः चाकुं पौष्टिकता कयाः म्हय् व छ्यनय् चिकं तिलेगु धइगु म्हय् हि बांलाक संचार जुइका, आरोग्यता दयेकेगु नितिं यानावया च्वना । लिसें थ्व कुन्हु स्वंगू खुसि छथाय् ल्वाःगु थासय् मेला धइथें हनाः वयाच्वना । पृथ्वी मातां गर्भय् वःगु न्याला दूगु न्हि कथं कयातःगु थुगु न्हि कुन्हु देवीघाटया त्रिवेणी मेला प शंखमोलया मेला जुइसा झीसँ नयेगु घ्यः व चाकु व हाम्वःया भाव नं व हे खः ।

त्रितत्व छथाय् लाःगुलिं थथे खुसिइ मेला न्यायेका वयाच्वनापिं झीसं हाम्वः हे नयेमाःगु वा हाम्वःया तौला नयेमाःगु कारण झीके ल्यनाच्वंगु इन्द्रिययात सुषप्त याके मबीगु व इन्द्रिययात अझ बल बिइगु वा बुद्धिइ दबाब बियाः बुद्धियात न्ह्यलं चायेका तयेगु नितिं नं हाम्वः छ्यलाबुलाय् हयाच्वनागु खः ।

घ्यः चाकु संल्हु कुन्हु झीसं नइगु नसा मध्ये कचिगु तरु वा मिइ छुयातःगु सन्या नं खः । मिइ छुयातःगु सन्याया छ्यं हे न्ह्येमाःगु धइगु शत्रुपक्षयात निर्मूलया भाव कथं कयातःगु दु । लिसें तरु नयेमाःगु प्वाथय्  ल्यनाच्वंगु विकार क्वकायेगु नितिं छ्यलावया च्वंगु खनेदु । घ्यः चाकु संल्हु वा हाम्वः सल्हुंया चर्चा यायेबलय् थ्व नं चर्चा याये बहः जू । न्हूम्ह भौमचां थः भाःतपिंथाय् च्वना थ्व नखः न्यायेके मज्यू । दच्छि तकया नितिं म्ह पुष्ट यायेत न्यायेका वयाच्वंगु थुगु नखः कुन्हु म्वः मल्हुत कि जीवंकाःछि सुख सी मखु धइगु नं चलन दु ।

घ्यः चाकु संल्हुयागु हे चर्चा यायेगु झ्वलय् थ्व न्हि कुन्हु मांया ल्हातिं मांय् चिकं तियाः घ्यः,चाकु, तरु, हाम्वः संन्या, पालु, माय बोजा (खिचडी) पलः, समयबजि नयेगु चलन दु । अथे हे द्यः यात नं सिला छायेगु धकाः घ्य, चाकु तरु, पल, जाकि, बजि, चि, हलु व मह्रि छायेगु चलन दु ।

थज्यागु हे चलन ख्वपया तिलमाधव द्यःयात नं छायेगु परम्परा दु । थ्व दिं कुन्हु ख्वपया तौमढिइ मेला हे जुइ । थुम्ह तिलमाधवयात घ्यः चाकुं हे म्हय् बुलेमाः । अले लाय्कुलिं माय् बोजा थुयाः थ्व द्यःयात छायेहइ । थ्व धुंकाः तिनि लाय्कुलिइ ज्या याइपिन्त घ्यः चाकु इनाबिया थ्व नखः न्यायेकी ।

नेपाल संवत शुरु जुइसिबें न्ह्यव हे स्थापित धइतम्ह थुम्ह द्यः हाम्वः द्वं हे उत्पति जूम्ह धयातःगुलिं यानाः हे थ्व कुन्हु थ्व द्यःयाथाय् मेला जुयाच्वंगु खः । गब्ले द्यःया म्हं चःति वया व गब्लें द्यःया ल्हाः तज्यानाः देय्या बस्तुस्थिति कनीम्ह थुम्ह द्यः जुजु नरेश मल्लया इलय् किराँतीतय्सं हमला याःवःगु इलय् द्यः या ल्हाः तज्याना वःगु धइगु दु ।

किराँतीत लिसे जुजु ल्वाये मफइथें च्वनेवं जुजुं थ्व द्यःयात लय्तायेकेकूगु व वहे इलय् जुजुया ल्हाः तज्याना वयाः भम्वःत पिहाँ वःगु व वहे भम्वःतय्सं किरांतीतय्त हमला यानाः लिनाछ्वःगुलिं विशेष महत्वं थ्व द्यःयात हनी । लिसें थ्व कुन्हु द्यःया दर्शन याइपिं मध्ये मचाखाचा मदुपिंत मचाखाचा दइगु व मनंखंगु पूवनी धया तःगुलिं यानाः थ्व कुन्हु विशेष रुपं थ्व द्यःयात पुजा या वइ ।

मेखे थ्व हे कुन्हु ख्वपय् दँय्दसं न्यायेकीगु सम्यक नं न्यायेकी । झिंनिदँय् छक्वः न्यायेकीगु सम्यक नं घ्यः चाकु संल्हु कुन्हु जुइसा ख्वपया थथु बहीलय् न्याम्ह दिपंकरत मुंकाः सम्यक न्यायेकी । बौद्धतय्सं पंचदान बियाः व तस्मि, चि मदुगु लैं, ख्वाखः तरकारी, केँ आदि तयाः झिंनिताजि घासा तयाः द्यःयात छायेगु चलन नं ल्यनाच्वंगु दु । उकिं थ्व घ्यः चाकु संल्हु झीगु शारीरिक विकासया लिसें धार्मिक महत्वं नं उत्तिकं ल्यनाच्वंगु दु । – च्वमि राश जोशी

(सांभार स्वनिगः वाः पौप)

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: १ माघ २०७६, बुधबार ०५:५७

तपाईको प्रतिक्रिया